Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

savemebaby
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux vianivea nivea
savemebaby
0455 df64 390

January 12 2015

savemebaby
savemebaby
4089 b025 390
Reposted fromoso-polar oso-polar viaweraciapciak weraciapciak
savemebaby
„Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.”
— Stephen King, "Doktor Sen"
savemebaby

Związek jest po to aby wznosić, nie dołować. I nie mówię tu o stwarzaniu fałszywych złudzeń typu: możesz być najlepszy. Chodzi o słowo „spróbuj”. Chodzi o moment, kiedy ty jesteś już bliski rzucenia wszystkiego a ta druga osoba podchodzi do ciebie i mówi: zrób to jeszcze raz. Dla siebie.  

Związki są po to aby ta druga osoba nas wspierała i motywowała do tego, abyśmy byli lepsi. Abyśmy budowali swój świat, a nie pierdzieli w stołki. Bądź z kimś kto cię uskrzydla, a nie wiąże ci jaja w supeł.

Po prostu wstań i wyciągnij swoją, zakurzoną gitarę z szafy.  

— pokolenie ikea
Reposted fromwooolf wooolf viaweraciapciak weraciapciak
savemebaby

December 09 2014

savemebaby
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianannou nannou
savemebaby
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianannou nannou
savemebaby
savemebaby
0591 1c3c 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianannou nannou
8893 1fa5 390
Reposted fromarmadillo armadillo vianannou nannou
savemebaby
8454 e677 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viatroubles troubles
savemebaby
Chciałabym Tobie wystarczyć na całe życie.
— nexxt
Reposted fromnexxt nexxt viatroubles troubles
savemebaby
savemebaby
4096 574f 390
8146 0d45 390
Reposted fromget-fit get-fit viatroubles troubles
savemebaby
5057 d60a 390

December 08 2014

savemebaby
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viarecklesss recklesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl