Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

savemebaby
Gdziekolwiek idę, z Tobą chcę iść.
— Kult
savemebaby
savemebaby

March 17 2015

savemebaby
Zrób coś dla mnie, nie znikaj mi.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viauhuhu uhuhu
2854 c6d8 390
Reposted frompussyporn pussyporn vialittle-things little-things
savemebaby
7743 1c69 390
Reposted fromwzruszenia wzruszenia vialittle-things little-things
savemebaby
9607 55af 390
Reposted fromkaszamannaa kaszamannaa viaczoo czoo
savemebaby
savemebaby

March 04 2015

savemebaby
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromavooid avooid viamisiaczek95 misiaczek95
savemebaby
3945 926c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianivea nivea
savemebaby
3922 74e7 390
Reposted fromincentive incentive viaphilomath philomath

February 25 2015

5348 6086 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaplaydirty playdirty
savemebaby
Jestem dziś silniejsza, niż kiedyś. Dziwnie to brzmi, ale wydaje mi się, że stałam się lepszym człowiekiem. Czuję się spokojniejsza, niż kiedykolwiek.
— Angelina Jolie
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee viamissdark missdark
savemebaby
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viamissdark missdark
savemebaby
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
savemebaby
Szczęście przyciąga szczęście.
savemebaby
Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na to życie cudzym życiem. Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą kim tak naprawdę chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną.
— Steve Jobs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl